Download Apk from google play - Online Apk Downloader!Generic placeholder image
CSchool - Sổ liên lạc điện tử apk *

Package Name*: com.techkids.cschool
Version: 1.3
File Size: 11.08 MB
Release Date: Nov 8, 2018
Developer: TechKids

Ứng dụng này là bước tiến nâng cao sự nhanh chóng và tiện lợi của dịch vụ Sổ Liên Lạc Điện Tử.

* Giúp nhà trường chia sẻ thông tin về tình hình học tập của học sinh một cách đầy đủ, nhanh chóng tới phụ huynh.

* Giúp phụ huynh thường xuyên phối hợp với nhà trường đôn đốc việc học của con em mình.

* Các thông tin cần trao đổi được chia theo từng mục, từng dạng nhỏ một cách khoa học, dễ nhìn giúp theo dõi dễ dàng.

* Khả năng lưu trữ lượng thông tin lớn của ứng dụng giúp phụ huynh dễ dàng đánh giá quá trình học tập của học sinh một cách toàn diện, có hệ thống.

Cập nhật giao diện
Thêm chức năng thông báo
Proceed to download page