Download Apk from google play - Online Apk Downloader!Generic placeholder image
Zalo Ads apk *

Package Name*: com.zing.zaloads
Version: 1.1.0.20161123
File Size: 2.81 MB
Release Date: Nov 22, 2016
Developer: Zalo Group

Zalo Ads – hệ thống thiết lập quảng cáo tự động theo giá đấu thầu trên hệ thống Nhật ký người dùng và network của Zalo. Với ứng dụng Zalo Ads, bạn sẽ quản lý chiến dịch quảng cáo của mình dễ dàng trên điện thoại. Trực tiếp, nhanh chóng và theo dõi hiệu quả của chiến dịch quảng cáo tiện lợi.

=> Tạo / chỉnh sửa quảng cáo, nhóm đối tượng
=> Nhận thông báo từ hệ thống về trạng thái quảng cáo
=> Theo dõi hiệu quả chi tiết từng chiến dịch quảng cáo theo thời gian thực
=> Quản lý chi phí quảng cáo dễ dàng.

- Xem thông tin / biểu đồ Quảng cáo nhận ưu đãi
- Xem thông tin / biểu đồ Quảng cáo danh mục - nổi bật
Proceed to download page