Download Apk from google play - Online Apk Downloader!Generic placeholder image
Thời Khóa Biểu apk *

Package Name*: anhtn.app.tkb
Version: 1.9.0
File Size: 2.36 MB
Release Date: Oct 27, 2018
Developer: Anh TN
QR Code: View

Thời Khóa Biểu là ứng dụng dành cho các bạn học sinh, sinh viên lên lịch học tập của mình.
Hoặc các thầy cô, giáo viên lên lịch giảng dạy.
- Có thể tạo nhiệm vụ: lên lịch cho công việc, làm bài tập, học thêm, dạy thêm.
- Ứng dụng cho phép thêm các sự kiện để nhắc nhở các việc quan trọng như kiểm tra, thi học kì.
v1.9
- Tích hợp chức năng Nhiệm vụ & Sự kiện thành Lịch công việc
- Thêm chức năng tạo thông báo, nhắc nhở
Proceed to download page